Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1008/KR - 2021

Adres

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bialski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

115

Nr wpisu do rejestru

43133

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami