Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1008/KR - 2021

Adres

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Bialski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

115

Nr wpisu do rejestru

43133

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615