Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Konin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

394/KR - 2021

Adres

Południowa 1, 62-510 Konin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Konin

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

115

Nr wpisu do rejestru

32