Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Konin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

394/KR - 2021

Adres

Południowa 1, 62-510 Konin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Konin

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

115

Nr wpisu do rejestru

32

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615