Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1118/KR - 2021

Adres

Budowlanych 17/19, 95-040 Koluszki
Filia: Budowlanych 57, 95-040 Koluszki

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Serc Jezusa i Maryi

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku (ilość miejsc 16)
dla osób przewlekle somatycnie chorych (ilość miejsc 30)

Ilość miejsc

46

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/63/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami