Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kolumnie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1119/KR - 2021

Adres

Piotrkowska 20, 98-100 Łask

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

62

Nr wpisu do rejestru

ZRPS-III/73/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami