Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Koło

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

431/KR - 2021

Adres

Józefa Poniatowskiego 21, 62-600 Koło

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kolski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

113

Nr wpisu do rejestru

18

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615