Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Koło

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

431/KR - 2021

Adres

Józefa Poniatowskiego 21, 62-600 Koło

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kolski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

113

Nr wpisu do rejestru

18

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami