Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Koło

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

384/KR - 2021

Adres

Blizna 55, 62-600 Koło

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Zalesiu Górnym na zlecenie Powiatu Kolskiego

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

53

Nr wpisu do rejestru

22

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami