Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kochłowy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

389/KR - 2021

Adres

Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ostrzeszowski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

27