Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

388/KR - 2021

Adres

Tomasza Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ostrzeszowski

Typ

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

156

Nr wpisu do rejestru

26