Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

942/KR - 2021

Adres

Klisino 100, 48-118 Lisięcice
Filia: Szpitalna 18, 48-140 Branice
Filia: Boboluszki 71, 48-140 Branice
Filia: Radynia 40, 48-100 Głubczyce
Filia: Bliszczyce 76, 48-140 Branice
Filia: Dzbańce 1, 48-140 Branice
Filia: Dworcowa 10, 48-100 Głubczyce
Filia: Plac Biskupa Konrada 1, 48-130 Kietrz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Głubczycki 48-100 Głubczyce ul. Kochanowskiego 15

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 138)
dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 83)
dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 74)
dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 72)
dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 81)
dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 190)
dla osób w podeszłym wieku K i M (ilość miejsc 29)
dla osób przewlekle psychicznie chorych K i M (ilość miejsc 71)

Ilość miejsc

743

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 4/2014 PSiZ.II.9423.2.2014.DR z dnia 17.03.2014 r.

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615