Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Katarzynki

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

368/KR - 2021

Adres

ul. Konwaliowa 1 , 62-006 Katarzynki

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

PARK KATARZYNKI Sp. z o.o. ul. Nadwiślańska 139B 80-680 Gdańsk

Rodzaj placówki

- 65 miejsc - dla osób w podeszłym wieku - 15 miejsc - dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

71

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami