Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1148/KR - 2021

Adres

Karsznice 62, 99-122 Góra Świętej Małgorzaty

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Łęczycki

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/30/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615