Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

275/KR - 2021

Adres

Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Płoński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

66

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami