Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

275/KR - 2021

Adres

Karolinowo 38, 09-120 Nowe Miasto

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Płoński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

40

Nr wpisu do rejestru

66

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615