Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1042/KR - 2021

Adres

Kanie 129b, 22-171 Kanie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chełmski

Typ

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

40179