Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kaniem

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1042/KR - 2021

Adres

Kanie 129b, 22-171 Kanie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chełmski

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

48

Nr wpisu do rejestru

40179

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615