Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kalisz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

387/KR - 2021

Adres

Winiarska 26, 62-800 Kalisz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Kalisz

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

25

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami