Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Kalisz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

387/KR - 2021

Adres

Winiarska 26, 62-800 Kalisz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Kalisz

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

25

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615