Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kalince

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1030/KR - 2021

Adres

Kalinka 12-13, 21-205 Jabłoń

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Parczewski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

96

Nr wpisu do rejestru

39753

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615