Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kalince

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1030/KR - 2021

Adres

Kalinka 12-13, 21-205 Jabłoń

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Parczewski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

96

Nr wpisu do rejestru

39753