Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2668/KR - 2021

Adres

Główna 57, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kłodzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

2/2002

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami