Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

316/KR - 2021

Adres

Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Radomski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

140

Nr wpisu do rejestru

49

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615