Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze z Filią w Bolkowie i Mierczyczach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2658/KR - 2021

Adres

pl. Senioralny 3, 59-400 Jawor
Filia: Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków
Filia: Mierczyce 34, 59-430 Mierczyce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Jaworski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 65)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 70)
dla osób przewlekle somatycznie chorych (ilość miejsc: 50)

Ilość miejsc

185

Nr wpisu do rejestru

2/2005