Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

681/KR - 2021

Adres

Szpitalna 2, 83-130 Pelplin

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Tczewski Starostwo Powiatowe ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Rodzaj placówki

61 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 95 dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Ilość miejsc

156

Nr wpisu do rejestru

27

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615