Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

678/KR - 2021

Adres

Malborska 18, 82-500 Kwidzyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kwidzyński Starostwo Powiatowe ul. Tadeusza Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

115

Nr wpisu do rejestru

24