Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Hamerni

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

270/KR - 2021

Adres

Mszczonowska 1, 96-325 Radziejowice

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Żyrardowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

73

Nr wpisu do rejestru

59

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615