Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Gródku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

293/KR - 2021

Adres

Gródek 26, 26-720 Policzna

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zwoleński

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

77

Nr wpisu do rejestru

17