Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1124/KR - 2021

Adres

Stary Gostków 41, 99-220 Wartkowice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Poddębicki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

106

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/35/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami