Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1166/KR - 2021

Adres

Stawowa 21/24, 26-340 Drzewica

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Opoczyński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

77

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/14/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami