Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

240/KR - 2021

Adres

Krucza 32, 06-400 Ciechanów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ciechanowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

185

Nr wpisu do rejestru

89

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615