Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

240/KR - 2021

Adres

Krucza 32, 06-400 Ciechanów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Ciechanowski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

185

Nr wpisu do rejestru

89