Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Chumiętki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

429/KR - 2021

Adres

Chumiętki 22, 63-840 Krobia

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Gostyński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

114

Nr wpisu do rejestru

16