Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1041/KR - 2021

Adres

Chojno Nowe Pierwsze 118, 22-130 Siedliszcze

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chełmski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

47

Nr wpisu do rejestru

40179

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615