Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Chodzież

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

423/KR - 2021

Adres

Ujska 47, 64-800 Chodzież

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chodzieski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

8

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami