Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Chodzież

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

423/KR - 2021

Adres

Ujska 47, 64-800 Chodzież

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Chodzieski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

120

Nr wpisu do rejestru

8

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615