Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1172/KR - 2021

Adres

Stanisława Moniuszki 24, 95-060 Brzeziny

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Brzeziński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/38/DPS