Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1172/KR - 2021

Adres

Stanisława Moniuszki 24, 95-060 Brzeziny

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Brzeziński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/38/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615