Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Brzesku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

521/KR - 2021

Adres

Starowiejska 6, 32-800 Brzesko

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Tarnowska ul. Mościckiego 18 33-100 Tarnów

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

2

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami