Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

246/KR - 2021

Adres

Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wyszkowski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

194

Nr wpisu do rejestru

95

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615