Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

246/KR - 2021

Adres

Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Wyszkowski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

194

Nr wpisu do rejestru

95