Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1021/KR - 2021

Adres

Bończa-Kolonia 71, 22-310 Kraśniczyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krasnostawski

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla mężczyzn)

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

43983