Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1021/KR - 2021

Adres

Bończa-Kolonia 71, 22-310 Kraśniczyn

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Krasnostawski

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych (dla mężczyzn)

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

43983

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615