Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1128/KR - 2021

Adres

Biskupice 72, 98-200 Sieradz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Sieradzki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/23/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615