Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2798/KR - 2021

Adres

Bełcze 19, 66-130 Bojadła

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zielonogórski ziemski ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych (55 osób) oraz niepełnosprawnych fizycznie (20 osób)

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

PS.II.JJaź/9013/4/2006

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami