Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Ulesie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2891/KR - 2022

Adres

Ulesie 1, 13-113 Janowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Miłosierdzie i Kultura w Pilaszkowie

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.1.1.2021.EK2

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami