Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

256/KR - 2021

Adres

Solec 36A, 00-394 Warszawa

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

107

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami