Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Nowodworze

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

458/KR - 2021

Adres

Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Tarnowski Starostwo Powiatowe w Tarnowie ul. Narutowicza 38 33-100 Tarnów

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

142

Nr wpisu do rejestru

81

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami