Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Tarnobrzeg

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

877/KR - 2021

Adres

Ferdynanda Kurasia 7, 39-400 Tarnobrzeg

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina-Miasto Tarnobrzeg Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

21/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami