Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny Szczecin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

81/KR - 2021

Adres

Aleja Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych 

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji S-1.9423.3.2018.JJ z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami