Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

315/KR - 2021

Adres

Mienia 94, 05-319 Cegłów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

48

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615