Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

315/KR - 2021

Adres

Mienia 94, 05-319 Cegłów

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miński

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

48