Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Sulków

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

436/KR - 2021

Adres

Sulków 278, 32-020 Wieliczka

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes os. Szkolne 35 31-978 Kraków

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

92

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615