Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Staniątki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

437/KR - 2021

Adres

Staniątki 287, 32-005 Niepołomice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu ul. Bocheńska 26 32-005 Niepołomice

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

24

Nr wpisu do rejestru

93

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami