Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej spółki eMKaMED

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

231/KR - 2021

Adres

Żebry-Laskowiec 70A, 07-322 Nur

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

„eMKaMED” Ośrodek usługi, handel, szkolenia sp. z o. o.

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

122

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami