Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Górno

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

876/KR - 2021

Adres

Rzeszowska 7, 36-051 Górno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Rzeszowski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

238

Nr wpisu do rejestru

20/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami