Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Słupia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

612/KR - 2021

Adres

Słupia 91, 28-133 Pacanów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Dom Zakonny w Słupii

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

17/2001

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami