Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczny Dom” (Chamion sp. z o.o) – działalność gospodarcza Zabrze

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1275/KR - 2021

Adres

Knurowska 17, 41-800 Zabrze

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Zabrze

Typ

osoby przewlekle psychicznie chore

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

PSII.9420.3.2.2013