Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

679/KR - 2021

Adres

Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kwidzyński Starostwo Powiatowe ul. Tadeusza Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn

Rodzaj placówki

120 dla osób przewlekle psychicznie chorych, 60 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

25

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami