Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

679/KR - 2021

Adres

Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Kwidzyński Starostwo Powiatowe ul. Tadeusza Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn

Rodzaj placówki

120 dla osób przewlekle psychicznie chorych, 60 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

25

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615