Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2569/KR - 2021

Adres

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2, 85-322 Bydgoszcz

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Bydgoszcz

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Ilość miejsc

56

Nr wpisu do rejestru

47

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615