Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Senior Łubowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

382/KR - 2021

Adres

Łubowo 14C, 62-260 Łubowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

p. Maciej Frąckowiak

Typ

- 17 miejsc - dla osób w podeszłym wieku - 4 miejsca - dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

21

Nr wpisu do rejestru

69

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615