Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Sanok

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2855/KR - 2021

Adres

Raczkowa 96, 38-500 Sanok

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Sanok Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku - 22 miejsca, dla osób przewlekle somatycznie chorych - 8 miejsc

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

2/1/21

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami